ÁTMENET&KÜLÖNBÖZŐSÉG

2020-10-24

ÁTMENET ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉG KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPÁBAN

2012. december: ÁTMENET ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉG - Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban címmel megjelent a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus doktorandusz-szimpóziumának kötete. A könyv kiadója a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. A kötet szerzői között a magyarországi és a határontúli magyar műhelyek kutatói mellett dél-koreai, észt, finn, litván, olasz és orosz kollégákat is üdvözölhetünk.

A doktorandusz szimpózium megvalósításában nyújtott támogatásukért köszönet illeti a kongresszus szervezőbizottságának tagjait, mindenekelőtt Pozsony Ferencet, Szabó Árpád Töhötömöt és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem munkatársait. A szimpózium előkészítése, lebonyolítása, majd pedig a konferenciakiadvány szerkesztése során biztosított támogatásukért köszönet illeti a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság részéről Tuomo Lahdelmát, Monok Istvánt, Bene Sándort, Dobos Istvánt, Nyerges Juditot, Detre Ildikót, Csapó Mónikát és a Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának gyakornokát Karizs Krisztinát és doktoranduszát Kiss Attila Gyulát.

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság soron következő doktorandusz szimpóziumát az ELTE-n rendezzük meg, előreláthatólag idén augusztusban. Szeretettel várjuk az érdeklődő diákokat! A részletek hamarosan olvashatók lesznek a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság weboldalán, illetve levelezőlistáján.

A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Doktorjelölt Szimpóziumának Archívuma

2011. augusztus 23., Kolozsvár, Románia

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2005 óta hirdeti meg a doktorjelölteknek szóló nemzetközi konferenciáit. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus minden eddiginél szélesebb körű nemzetközi fórumot kínált a világ magyarságtudományok és Kelet-Európa tanulmányok iránt érdeklődő PhD-hallgatói számára, hogy megismerkedhessenek egymás kutatásaival, megoszthassák tapasztalataikat, valamint bemutatkozhassanak a Hungarológiai Kongresszus résztvevői számára.

A SZIMPÓZIUM DIGITÁLIS PROGRAMFÜZETE LETÖLTHETŐ: ITT! (PDF)

 

Részletes információk:
http://hu.hungkongkolozsvar.ro/doktorjeloltek-szimpoziuma-2011

A szimpózium szervezője, kapcsolat:

Fenyvesi Kristóf, Jyväskyläi Egyetem, Finnország, e-mail

Vitaanyag:
Fenyvesi Kristóf: Genealógia, kultúra, tudomány – az önmegfigyelés megfigyelése és a magyarságtudományok

Kísérőprogram a kolozsvári Korunk folyóirattal együttműködésben:

Bulgakov Kávéház (Café Bulgakov, I.M. Klein nr. 17, Kolozsvár)
18.00-19.30 SZABADÍTS FEL!
KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS A MAGYAR NYELVŰ KREATÍV ÍRÁSRÓL

Résztvevők: Balázs Imre József irodalomtörténész, a Korunk folyóirat főszerkesztője, Csehy Zoltán költő, műfordító, kritikus, valamint a Korunk Akadémia kreatív írás műhelyének tagjai. A beszélgetést vezeti: Fenyvesi Kristóf (Jyväskyläi Egyetem)

A beszélgetést követően a Korunk Akadémia kreatív írás műhelyének tagjai olvasnak fel munkáikból.

Az est különleges vendége maga a házigazda: Orbán János Dénes költő.


 

ABSZTRAKTOK ÉS KOMMENTÁROK


Témaadó előadások:

Dobos István (Debreceni Egyetem): Önértelmezés, határátlépés, átmenetiség és különbözés a magyarságtudományokban

Fenyvesi Kristóf (Jyväskyläi Egyetem) - Orbán Jolán (Pécsi Tudományegyetem): Átmenet és Különbözőség: a közép-európai különbözőség tanulmányok egy lehetséges  vázlata
Csergő Melinda kommentárja

Anssi Halmesvirta (University of Jyväskylä): LIVING IN THE TRANSITLANDS: The Impact of the New Capitalist Culture on the East Central European Minorities

Kovács Sándor (Hankuk University of Foreign Studies, Dél-Korea): A „fokalizáció” fogalmának használhatósága a magyarságtudományban
Szemlélet(váltás)

Tuomo Lahdelma (Jyväskyläi Egyetem): A doktorjelölt konferenciák jelentősége a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság munkájában

Erin Marie Saltman (University College London): Soviet Decentralizing and National Re-centralization: Education in Hungary after Transition and its Relation to Policies, History and the Youth
Ege C. Reinuma kommentárja

Park Soo Young (Hankuk University of Foreign Studies, Dél-Korea): A koreai hungarológia múltja és jövője a változó paradigmában

 

Szekcióelőadások:

Balatonyi Judit (Pécsi Tudományegyetem): Közösségi ünnepek a gyimesi társadalom és helyi vallás kontextusában
Kommentár

Bartha Krisztina (Partiumi Keresztény Egyetem): Megváltozott olvasási szokások és ezek jelentősége az anyanyelvi nevelésben
Hoboth Katalin kommentárja

Borbély András  (Babeş-Bolyai Tudományegyetem): Az érzékelés csődje – Dsida Jenő: Nagycsütörtök
Tóth Csilla kommentárja

Brutovszky Gabriella (Konstantin Filozófus Egyetem): Kánonok interakciója: a kuruc költészet ideológiai megítélései
Hriczo Ágnes kommentárja

Brutovszky Gabriella - Hoboth Katalin (Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra): A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana doktori iskola bemutatása 

Csergő Melinda (Babeş-Bolyai Tudományegyetem): Egy családi levélhagyaték a mindennapiság tükrében
Fenyvesi Kristóf kommentárja

Ege C. Reinuma (Jyväskyläi Egyetem): Connecting dystopian society - female characters in the films of Béla Tarr
Erin Saltman kommentárja

Fleisz Katalin (Jyväskyläi Egyetem): A köztesség tapasztalatai. Reflexiók medialitás, kultúra valamint az irodalom viszonyáról
Sinka Annamária kommentárja

Hoboth Katalin (Konstantin Filozófus Egyetem): Tankönyvértékelés az átmenetiség és különbözőség tapasztalatainak tükrében
Bartha Krisztina kommentárja

Hochbauer Mária (Babeş-Bolyai Tudományegyetem): Helynévhasználat és térbeli orientáció a mindennapokban
Balatonyi Judit kommentárja

Hriczo Ágnes (Bél Mátyás Egyetem): Műfaji metamorfózis a barokk irodalomban
Brutovszky Gabriella kommentárja

Ilyés-Bartha Hajnalka (Babeş-Bolyai Tudományegyetem): XVII.századi kolozsvári kalendáriumok
Kommentár

Kiss Attila Gyula (Partiumi Keresztény Egyetem): A magyar mint idegen nyelv Nagyváradon: kulturális reflexiók és nyelvideológiák
Gleb Pilipenko kommentárja

Katri Kluukeri (Jyväskyläi Egyetem): The Magic of Writing and Interpreting: Transition, Difference and Otherness in Attila József´s Poetry
Kommentár

Tuomas Laine-Frigren (Jyväskyläi Egyetem): Socialist self-critique and psychological innovation in the period of crisis – the concept of community
Nagy Vilmos kommentárja

Lajtos Nóra (Debreceni Egyetem): „a forma artisztikuma” (Sánta Ferenc rövidprózai munkáiról)
Kommentár

László Lilla (Babeş-Bolyai Tudományegyetem): Representation of Gender in Hungarian Movies in the First Decade of the 21st Century
Maria Puca kommentárja

Nagy Imola Dóra (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Tar Sándor prózája a rendszerváltás előtt és után
Lajtos Nóra kommentárja

Nagy Krisztián (ELTE): „…az emberi állat…” (Móricz Zsigmond Tündérkert című regényének irodalmi antropológiájáról)
Zakariás István kommentárja

Nagy Réka (Babeş-Bolyai Tudományegyetem): A 20. század egy szilágysági betolakodó író életpályájának perspektívájából. Szabó Miklós (1907–1982) kéziratos hagyatékának értelmezése
Ilyés-Bartha Hajnalka kommentárja
Szarvas Melinda kommentárja

Nagy Vilmos Márton (Debreceni Egyetem): Moszkva helyett, Brüsszel előtt – Az Európa Tanács és Magyarország az átmenet éveiben (1987-1990)
Tuomas Laine-Frigren kommentárja

Németh Ákos (Pécsi Tudományegyetem): Közép-Európa utasai. A kulturális átmenet és különbözőség tapasztalatai az 1930-as évek közép-európai témájú magyar útirajzaiban
Petres Csizmadia Gabriella kommentárja

Novák Anikó (Szegedi Tudományegyetem): „az ember ugyanis mindig önmagát gyűjti” Gyűjtőszenvedély Tolnai Ottó műveiben
Patócs László kommentárja

Orosz Anna Ida (ELTE): Ah, Amerika! – és Ah, Amerika!, újra
Kommentár

Patócs László (Újvidéki Egyetem): A délszláv háború generálta perspektívaváltás a kortárs vajdasági magyar prózairodalomban
Novák Anikó kommentárja

Petres Csizmadia Gabriella (Konstantin Filozófus Egyetem): A peremműfajúságtól a hétköznapi írásmódig. (Az önéletírói szövegek helye a műfajtörténeti kánonban és az oktatásban)
Németh Ákos kommentárja

Gleb Pilipenko (Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézet): A vajdasági magyarok nyelvi helyzete különös tekintettel a szerb és a magyar nyelv használatára
Kommentár

Maria Puca (Jyväskyläi Egyetem): Hungarian Studies as means of appreciation of diversity
László Lilla kommentárja

Sinka Annamária (Szent István Egyetem): A különbözőség és az azonosság intertextuális alakzatai Szabó Magda A pillanat című regényében
Fleisz Katalin kommentárja

Szakál Anna (Babeş-Bolyai Tudományegyetem): Egy 19. századi rossz gyűjtő kutatásának lehetséges irányai
Kommentár

Szalma Anna-Mária (Babeş-Bolyai Tudományegyetem): A fénykép a mindennapi életben
Ilyés-Bartha Hajnalka kommentárja
Takács Izolda kommentárja

Szarvas Melinda (ELTE): Az átmenettel járó különbözőség – A „hazaemigráló” magyar irodalom megítélése (Gion Nándor tetralógiája)
Nagy Réka kommentárja

Takács Izolda (Pécsi Tudományegyetem): Régi nemzetkoncepciók újraértékelése
Szalma Anna-Mária kommentárja

Tóth Csilla (Pécsi Tudományegyetem): Polgár és kontextusa. Márai Sándor: Egy polgár vallomásai című művének recepciója
Kommentár

Trunchi Péter (ELTE): Moldvai magyar családnevek a változó időben
Fenyvesi Kristóf kommentárja

Zakariás István (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Egy maszk funkciómódosulásai. A Don Quijote téma a kortárs erdélyi magyar irodalomban
Sinka Annamária kommentárja

 

2011. augusztus 23., Kolozsvár, Románia